Om kören

CHRISTINAEKÖREN

Christinaekören är en blandad kör med 40 medlemmar som har sin hemvist i Christinae kyrka, Alingsås.


Förutom att svara för den tränade delen av församlingens sång i gudstjänsterna så har Christinaekören en lång tradition av mer konsertinriktad verksamhet. Under årens lopp har klassiker som Johannespassionen, Messias och John Rutters Requiem framförts. Men också mycket nykomponerad musik och kören fick bl.a. våren 2012 möjlighet att uruppföra "Lukaspassionen" med musik av Rolf Martinsson och texter av Göran Greider. Hösten 2016 kommer ägnas åt Mozarts Requiem med framföranden i Christinae kyrka (Alingsås) och på Vara konserthus tillsammans med Dalasinfoniettan.


Kören har också gjort flera resor inom och utom landet, bl.a. London, Nice, Berlin m.fl. Senaste resan i maj 2013 gick till Trapani på Sicilien där kören bl.a. framförde två bejublade konserter inför en entusiastisk publik.


1985

Kören grundas


1985-2000

Körledare: Kjell Bengtsson


2000-2001

Körledare: Emma Undemar


2001-2011

Körledare: Margareta Andréasson


2011-

Körledare: Lars Storm